skip to Main Content

Tam Kan Sayımında RDW ve Eritrosit İndeksleri: Sağlığınız için Anlamı Nedir?

Eritrosit dağılım genişliği (kısaca RDW) kırmızı kan hücrelerinin büyüklük ve hacim farkını ölçmek için kullanılan bir kan testidir. RDV kan testi tam kan sayımı testinin bir parçası olarak belirli hastalıklara tanı konulmasında yardımcı olarak kullanılır. Kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğündeki değişkenliği ölçen bu test anemi (kansızlık), kalp hastalığı, diyabet ve karaciğer hastalıklarına tanı konulmasına yardımcı olabilir. Vitamin B12 noksanlığı, demik eksikliği bu değeri etkileyebilir.
Kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler) büyüklüklerinin normal aralığı %11.8 ile %14.6 arasındadır. RDW düzeyinin %14.5’ten büyük olması eritrosit boyutunda büyük bir değişkenlik olduğunu gösterir. Ancak referans aralığı, testi yapan laboratuvara göre farklı olabilir. Çocuklarda eritrosit dağılım genişliği yaşlarına göre %12 ile %14 arasında olabilir. Eritrosit dağılım genişliğinin yüksek olması kişinin anemi ve başka sağlık sorunları riskinin yüksek olabileceği anlamına gelir.
RDW sonuçları tek başına, anemiyi kanıtlamak veya dışlamak için yeterli değildir. Tam kan sayımında bulunan MCV (ortalama korpüsküler hacim) ve MCHC (ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu) gibi değerlerin de dikkate alınması gerekir.
Tam kan sayımında anemisi olan bir kişide normal RDW ve normal MCV değerlerinin olması, bunun sebebinin kronik kan kaybı veya kronik bir hastalığ bağlı olduğu anlamına gelebilir.
Normal RDW ve düşük MCV değerleri anemi sebebin kronik bir hastalık veya talasemi adı verilen kalıtsal bir kan hastalığı olduğuna işaret edebilir.
Normal RDW ve çok yüksek MCV değerlerinin birlikte olması karaciğer sorunlarına ya da kan tablonuzun alkol, antiviral ilaçlar ya da kemoterapiden etkilenmiş olduğu anlamına gelebilir. Eğer bir beyaz kan hücresi tipi olan lenfosit sayısınız düşükse aplastik anemi düşünülebilir.
Yüksek RDW ve normal MCV değerleri demir, vitamin B12 veya folat düzeylerinin düşüklüğünü gösterebilir. Çok yüksek RDW değerleri kronik karaciğer hastalığının göstergesi olabilir.
Yüksek RDW ve düşük MCV demir eksikliğini işaret edebilir.
Çok yüksek RDW ve yüksek MCV değerlerinin birlikte oluşu vitamin B12 veya folat noksanlıkları, anemi veya kronik karaciğer hastalığına bağlı olabilir

RDW Düzeylerini Değiştirebilen Durumlar Nelerdir?
Şimdi RDW kan testi sonuçlarının tanıya yardımcı olabileceği durumlara daha ayrıntılı olarak göz atalım:
Anemi (Kansızlık): Anemi çok sıklıkla RDW sonuçlarında anormalliklere neden olur. Kırmızı kan hücrelerinin dağılım genişliği çok düşük veya çok yüksekse bu, anemiyi gösterebilir. Yüksek RDW değerleri mikrositer hipokrom anemiyle bağlantılıdır. Hamile kadınlar gibi anemi riski olan kişilerde RDW ve diğer eritrosit indeksleri demir eksikliği anemisini belirlemede yardımcı olabilir. Demir eksikliği anemisinde MCH düzeyleri de düşük olabilir.
Demir eksikliği anemisi olan bir kişide göğüs ağrısı, solukluk, el ve ayaklarda soğukluk, iştahsızlık ve dilde kızarıklık göze çarpabilir.
RDW testinin sonuçları kalp hastalığı riskinin arttığını gösterebilir. Kırmızı kan hücrelerinin büyüklük dağılımının normal düzeylerin üstünde olması kişinin kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı şansının daha fazla olduğu anlamına gelebilir.
Yüksek RDW değerleri bazı kalp damar hastalıklarında görülür. Tam kan sayımında RDW’nin belirlenmesi kişide kalp sorunlarının tekrarlama riski, inme veya kalp krizinden iyileşme şansı gibi sorulara cevap verilmesine yardımcı olabilir. RDW düzeyleri yüksek tansiyon riskinizle ilgili bilgiler de vermektedir. Çalışmalar RDW ile hipertansiyon arasında ilişki olduğunu göstermiştir.
Diyabet, lupus gibi otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları, kanser gibi durumlarda RDW değerlerinin genellikle arttığı bulunmuştur. Çoğu olguda RDW aneminin bir göstergesi olup başka kan testlerinin ve tanı işlemlerinin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Back To Top