skip to Main Content

Kulak Memesi Kırışıklığı ve Kalk Krizi Riski

Kan yağları, yüksek kan basıncı, aşırı kilo, şeker hastalığı gibi herkesçe malum risk faktörlerinin yanı sıra kalp hastalığının bizi şaşırtacak farklı bir göstergesi, bundan on yıl kadar önce The American Journal of Medicine dergisinde Dr. William Elliott tarafından yapılan bir çalışmanın yayınlanmasıyla dikkat çekmişti. Makalede diagonal kulak memesi kırışıklığı koroner arter hastalığının bir işareti olabilir deniyordu. Çalışmanın sonuçları koroner arter hastalığı için risk faktörleri bulunan her 20 kişiden 19’unun kulak memelerinde çapraz bir kırışıklık olduğunu gösteriyordu.
Dr. Elliott bu öncü çalışmayı doğrulamak amacıyla, bir hastanenin kliniklerine başvuran 1,000 kişi üzerinde daha büyük bir çalışma yaptı. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı: Kulak memesinde kırışıklık olan 373 kişiden 275’inde (%74) koroner arter hastalığı varken 98’inde (%26) kalp hastalığı saptanmadı. Buna karşılık kulak memesinde kırışıklık olmayan 627 kişiden 101’inde (%16) koroner hastalığı bulundu. Geriye kalan 526’sında (%84) koroner arter hastalığı bulunmuyordu.
Daha önce 1996 yılında American Journal Of Medicine dergisinde yayınlanan bir makalede de ardışık 264 hastada kulak memesi kırışıklığı olanlarda kalp hastalığı olasılığının yüksek olduğu gösterilmişti (Am J Med 1996 02/01;100:0205). Aslında kulak memesi kırışıklığının kalp damar hastalığının bir belirtisi olduğu 1973’ten beri biliniyordu. O zamandan beri yapılan 50 kadar çalışmanın en büyüğü, 1,000 adet seçilmemiş hasta üzerinde yapılan çalışmaydı.
Kulak memesi damardan zengin bir bölge. Kan akımında uzun süreli azalma olmasının, oradaki damar yatağının büzüşmesiyle sonuçlandığı, bunun da kırışıklığa yol açtığı düşünülüyor. Kuşkusuz kulak memesi kırışıklığının yanı sıra kalp hastalığına katkıda bulunan diğer bütün risk faktörlerini de bilmek gerekir:
• Ailede kalp hastalığı öyküsü
• Özgeçmişte miyokard enfarktüsü, periferik arter hastalığı veya koroner arter hastalığı
• Obezite
• Diyabet (şeker hastalığı)
• Hipertansiyon
• Tiroid bozukluğu
• Stres
• Kronik hastalıklar (kronik yorgunluk dahil)
• Trans yağlardan zengin beslenme
• Hareketsiz yaşam tarzı
• Alkol, sigara, bazı tedaviler
• Doğum kontrol hapları
• Hormonal dengesizlikler (estradiol, kortizol, insülin, melatonin)
• Menopoz sonrası
• Böbrek hastalıkları
• Kulak memesi kırışıklığı
Tıbbi literatürdeki araştırmaları gözden geçirdiğimizde kalp hastalığından kuşkulanılan bütün bireylerin tam bir incelemeden geçirilmesi gerektiğini biliyoruz. Sadece kolesterol ve kan basıncına bakılarak bir kişiye kalp hastalığı riski olmadığının söylenmesi, o kişide yanıltıcı bir emniyet duygusuna neden olabilir. Oysa bu kişi aslında bir kalp krizi veya inmenin eşiğinde olabilir. O nedenle aşağıdaki “belirteçler” kapsamlı bir kardiyovasküler taramanın parçası olmalıdır:
• Total kolesterol, LDL (okside), HDL, Trigliseritler
• Homosistein
• Lipoprotein(a)
• Apolipoprotein A-1
• Apolipoprotein B
• Apo B/Apo A-1 Oranı
• Fibrinojen
Hassas C-Reaktif Protein (hsCRP)

Back To Top