skip to Main Content

Enzim noksanlığı sendromu nedir?

Enzim noksanlığı sendromu nedir?

Karın ağrısı, bağırsakların düzensiz çalışması, ishal, cilt tahrişleri ve açıklanamayan nezle gibi farklı belirtilerin değişik kombinasyonlarda bir arada olduğu pek çok hasta vardır. Bu hastaların yakınmalarının kesin sebebi belirlenememekte ve tedaviler çoğunlukla başarısız kalmaktadır.

Bu gibi farklı görünen değişik yakınmaların bir arada olduğu hastalarda enzim noksanlığı sendromu düşünülmelidir. Vücuda alınan yada vücutta üretilen belirli bir maddenin parçalanmasından sorumlu enzimlerinin noksanlığının söz konusu olduğu  değişik enzim noksanlığı sendromlarında aşağıdaki durumlar oluşabilir:

  • Histamin intoleransı
  • Laktoz intoleransı
  • Fruktoz emilim bozukluğu (malabsorpsiyonu)
    • Dislipidemi
    • Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması

Çoğu enzim noksanlığı sendromu olgusunda (= gıda intoleransları) vücudun dengesi bozulmuş olduğundan, bu dengenin daha da bozulmasını önlemek amacıyla, dışarıdan verilen enzimlerin vücuda emilmeden etki gösterebilmelerine özellikle dikkat edilmekte ve enzim destekleri özel olarak üretilmektedir. O nedenle aktif enzimler sadece ince bağırsaklardaki besin kütlesi üzerinde etkili olup vücutt başka (= sistemik) etkileri yoktur.

Enzimlerin yalnızca sindirim kanalı içerisinde (sistemik etki göstermeden) etki etmeleri, yani  amaca en uygun yerde – ince bağırsaklarda – etkilerini göstermeleri için özel üretim yöntemleri kullanılmıştır.

Şikayetleriniz bir enzim noksanlığından kaynaklanıyorsa – bunun çözümü o enzimi yerine koymaktır.

DAOSiN®– gıdalardan alınan histaminin yıkılması için DiAminoOksidaz (DAO) enzim desteği

LACTOsolv® – gıdalardan alınan laktozun yıkılması için nötral Laktaz (L) enzim desteği

XYLOSOLV® – gıdalardan alınan fruktozun yıkılması için Ksiloz İzomeraz enzim desteği

(XYLOSOLV® fruktozu glukoza dönüştürünce, yüksek fruktoz alımı durumunda karaciğerde trigliseritlerin oluşmasından kaçınılmış olur. Düzenli Ksiloz İzomeraz alımı karaciğer üzerindeki fruktoz yüklenmesini azaltarak dislipidemiyi ve non-alkolik karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olabilir.)

Gıda intoleranslarında uygun enzim destekleri alarak hem sorunu doğru yerden çözmüş hem de semptomları baskılamak için gereksiz yere alacağınız birçok ilacı almamış olursunuz.

 

 

Back To Top