skip to Main Content

Holistik Tıp Nedir?

Holistik tıp güvenli ve kişiye uygun tanı ve tedavi yöntemlerini içerir. Bünye, beslenme, çevre, duygu, ruh ve yaşam tarzına ilişkin faktörlerin analizine dayanır. Hastaların şifa sürecine aktif olarak katılmalarına odaklanır.

Fitoterapi

Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelmektedir. Hastalıkları tedavi etmek için insanoğlu çok eski çağlardan beri bitkilerden fayda ummuş ve karşılığını da almıştır.

Holistik Tıp
Holistik Tıp

Holistik Şifa Nedir?

Holistik Şifa insanı ruh, beden ve zihin bütünlüğü içerisinde şifaya kavuşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Uygulamalar hastalıkları önlemek ve tedavi etmek, en önemlisi de sürdürülebilir sağlık dengelerine ulaşmak için konvansiyonel ve alternatif terapilere birleştiren uygulamalardır.
Yaşam enerjisinin ruh, beden ve zihinde engelsizce dolaşması olarak tanımlanır.

Dr. Murat Keklikoğlu,  Aile Hekimliği Uzmanı ve Fitoterapi Uygulayıcısı

İstanbul Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Şişli Etfal Hastanesi’nde Aile Hekimliği İhtisası yaptı. Ana Britannica ve Medicana Sağlık Ansiklopedilerinin  hazırlanmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundu. Merck Manual Türkçe baskısının çeviri ve editörlüğünü üstlendi. Çeşitli dergi ve gazetelerde beslenme, yaşam tarzı ve sağlık yazıları kaleme almaktadır Bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği ve tıbbi eser çevirileri, makale ve mesleki yazıları bulunmaktadır.   Devamı…

Back To Top